Csíksomlyó kápolnái

salvator kapolna

Amint már olvashattuk Csíksomlyó több évszázados múltjában, fontos szerepet játszik a kegytemplom, a hársfából faragott Mária szobor, illetve a Pünkösdi búcsú. Viszon találunk mellettük, még négy kisebb kápolnát, melyek fontos részét képezik Somlyó turizmusának.

Salvator kápolna

A néphagyomány szerint a Hunyadi János vezette nándorfehérvári csata gyözelmének tiszteletére építtették a Salvator kápolnát. A Kis-Somlyó hegyén található kápolnák közül a legrégebbi és építészeti szempontból vizsgálva a legértékesebb. Az egyhajós, boltozott négyszögletes szentélyű középkori kápolna építési stílusa késő gótikus. A mindössze tíz lépés hosszú hajó mennyezete fával van borítva, rajta festett képek láthatóak. A félkörívű kapu fölött latin nyelvű felirat látható, melyből 1684-es évszám olvasható ki. A főoltár 1679-ben készült. A nyugati homlokzat elött, 1876-ban faragott kőkereszt látható, melyet az 1567 es Pünkösdi búcsú emlékére állíttattak  a Gyergyóaflalvi hívek.

Salvator kapolna

Salvator kápolna

Szent János kápolna

A kápolnát 1767-ben püspöki engedéllyel Salamon Imre a klastrom akkori gondnoka emeltette Nepomuki Szent János tiszteletére. A barokk templom építésekor azonban lebontották, és egy olyan üres telekre költöztették át, melyen végül 1828-ban a Székház épült fel.

Az építkezések alatt nyilvánvalóvá vált, hogy a káplna zavarja a Székház bejáratát, így a széki elöljárók kérésére 1830-ban újból elköltöztették, ezúttal a ma is látható, jelenlegi helyére került a Szent János kápolna. Az idők múlásával a kápolna kisebb javításokra szorult,  új oltárt és szószéket kapott, a Szent János szobor helyébe az oltárra egy Szent Erzsébet képet festettek.

Nepomuki Szent János kápolna

A szenvedő Jézus kápolna

A Salvator kápolnátol pár lépésnyire találhatjuk a Szenvedő Jázus kápolnát, mely örzi legféltettebb kincsét az oszlophoz kötözözz térdre kényszerült Jézus szobrot. A szobor készítését a ferencesek barátok az 1810-es évekre teszik.  Régi hagyomány szerint e kápolna elött gyülekeznek a moldvai csángók pünkösd szombatjának és vasárnapjának hajnalán, várva a napfelkeltét.

az oszlophoz kotozott terdre kenyszerult Jezus szobor

Az oszlophoz kötözött térdre kényszerült Jézus szobor

a szenvedo Jezus kapolna

A szenvedő Jézus kápolna

Szent Antal kápolna

A történelem szerint az 1661-es tatár-török dúlások idején, egy Márk Jakab nevezetű testvér a Kis-Somlyó hegy Déli oldalán rejtőzőtt el, ahonnan végig nézte a templom és a klastrom felégetését. Márk testvér akkor Szent Antalhoz fohászkodva, megfogadta, hogy, ha túléli a veszélyt azon a helyen kápolnát fog építtetni. A fogadalmat megtartva 1673-ban saját két kezével építette meg Szent Antal kápolnáját.

Egy égetett téglába belevéste nevét “Johannes Mark Ao.1673”.   1720-tól  a csíksomlyói gimnázium tanulói Szent Antal ünnepén kereszt alatt vonultak ki a kápolnához. Márk Jakab ferences testvér kőből összerakott kápolnája helyén építették fel a ma is látható kápolnát.  A 19. század folyamán a kápolnát többszőr renoválták, a lépcsőt építettek eléje, az eredetileg zsindellyel födött tetőt cseréppel födték újra, malyd 1977-ben bádogtetőt kapott. Tornyában két kis harang található, melyből a nagyobbikat Apor István adományozott a kápolnának 1682-ben.

Szent Antal kapolna

Szent Antal kápolna

Hozzászólások

hozzászólás

You can leave a response, or trackback from your own site.

Szólj hozzá

Kérjük, ellenőrizze az adatait

Ki kell töltenie a biztonsági kódot hogy befejezhesse a foglalást:

Sikeres foglalás

A foglalás másolatát elküldtük önnek és az erdélyiutakon.com csapatának.