kirchenburg_viscri_gross

Szászfehéregyháza

 A szász telepesek már a származási hazájukból megtanulták, hogy vész esetén jobb egy erődítetett helyre vonulni, hol megvédhetik javaikat, családjaikat. Így alakultak meg és maradtak fent napjainkra is Erdély szerte az erődtemplomok illetve menedékvárak. Ezúttal egy újabb erődtemplomot mutatok be, mely Segesvártól csupán 45 km található és 1993 óta az UNESCO világörökség részévé vált.

image2732 (1)

Kolozsvár

A Kis-Szamos völgyében fekszik Erdély legnagyobb és talán legrégebbi városa. Már a rómaiak idejében lakott település volt, amit Napocanak hívtak. A római kivonulás után (Kr. U. 275-ben) kisebb nagyobb ideig vándor népek birtokolták a területet, V-VI. Században a gepidák, 800 körül szlávok. 895-ben az Erdélybe érkező magyarok jelenlétét Kolozsvár térségében három korabeli temető bizonyítja.

deva_vara

Déva vára

“Tizenkét kőmíves összetanakodék, Magos Déva várát hogy felépítenék, Hogy felépítenék félvéka ezüstér, Félvéka ezüstér, félvéka aranyér.

Marosvasarhely-regi-latkep

Marosvásárhely

A XI. század végén már Új- Vásárhelyként emlegetett, vásárairól híres város, a legrégebbi székely települések egyik. Az erdélyi fejedelműség idején számos országgyűlés színtere, és 1876-ig Marosszék központja, majd Maros-Torda vármegye székhelye. A XVI században bekövetkezett gazdasági fejlődés magával vonta a kultúra fejlődését is, mely iskolák és neves gondolkodók megjelenéséhez vezetett.

barcarozsnyo

Barcarozsnyó

Az idők folyamán Erdély a folyamatos betöréseknek voltak kitéve. A dúlások és vérengzések ellen az Erdélyben élő székelyek és szászok templomaik köré védőfalat emeltek. Egyes esetekben magas dombok tetejére építkeztek, melyeket napjainkban menedékvárakként ismerünk.

gelence

Gelence és a Szent Laszló legenda

“…egyike a leggyönyörűbben fekvő falvaknak, mely a hasonnevű pataknak a határszéli Kárpátok közé felnyúló kies völgyében fekszik. A szép fenyves erdők egészen a falu mellett kiszökellő előhegyekig lenyomulnak, a völgy hátterén szép alakzatú büszke havasok magasulnak fel…” Orbán Balázs

szaszhermany

Szászhermány

A történelem folyamán Erdély, helyzeténél fogva mindig a támadások célpontja volt. Átvészelte a tatárok betörését, a törökök dúlását, és a vitéz székelyeknek köszönhetően, kik mindig megvédték és nagyobb vészek esetén helyreállították a feldúlt várakat és templomokat, napjainkban mi is megcsodálhatunk és megismerhetünk. 

castelul-bran-curtea_interioara

Törcsvári kastély

Erdélyi utazásunk mai megállójának ezúttal egy olyan látnivalót ajánlok, mely egy új, különleges helyre kalaúzol bennünket.  A szürke hétköznapoktól elszakadva  belecseppenünk egy új de mégis ismert világba, Drakula gróf világába.

ff-304

Medgyes

Már a XII. században lakott település, első telepeseiként a székelyek, majd azok elvonulása után 1270 körül érkeztek a város mai arculatát kialakító szászok, kik végérvényesen itt is maradtak. Fő turista csalogatója, az óváros melyet a történelem folyamán a Mátyás Király által elrendelt és 1490-1534 között megépített várfal védelmezett.

Miko var

Csíkszereda

“E vidék, melyhez nagy várakozással méltán közelítünk, nem más, mint haza véghatárán fekvő Csikszék. Ezen kies, üde szépségekben gazdag vidék, a Hargita ősképződésü trachyt vonala, és a fiatalabb származásu határszéli havasok lánczolata közt helyezkedett el.

Kérjük, ellenőrizze az adatait

Ki kell töltenie a biztonsági kódot hogy befejezhesse a foglalást:

Sikeres foglalás

A foglalás másolatát elküldtük önnek és az erdélyiutakon.com csapatának.