matyas

Az álruhás Király – Mesék és Mondák Mátyás királyról

Mátyás király lopni megy Hát, tudják kegyelmetek, hogy Mátyás király, akit úgy hívtak, hogy “Mátyás, az igazságos”, sokszor megfordult a nép között, s ilyenkor aztán megkérdezte a szegény emberektől, hogy hát hogy is megy dolguk. Miből élnek? Aztán meg azt is megkérdezte, mit csinál a falu bírája meg a nótárius. De aztán jaj is volt […]

images_05907

Mátyás az igazságos – Mesék és Mondák Mátyás királyról

Mátyás király és a cigány béres Vót egy gazda cigány. Azt írta a háza végire: – Nincs sömmire sömmi gondom. Mátyás királ möglátta, hogy mi van a cigán házán kiírva. Elővette a cigánt:

matyas_kiraly_kolozsvar_894_20091105213103_71

Mátyás király és a székely ember leánya

Mátyás király és a székely ember leánya Mátyás királynak volt egy hű szolgája. És kiküldte, az országút mellett volt egy kő, és ezt mondta: – Minden embert, aki az országút mellett jár, keríts oda, hogy a követ nyúzzák meg, mert a király poroncsolatja és a király akaratja. Sok embert odakerített, de mindamennyi a vállát húzogatta, […]

Firtos legendaja

Firtos legendája

Firtosról is, mint ős váraink nagy részéről, szintén semmi történeti adatunk, építési kora a mythos regevilágába vesz el. Tündérekkel, túlvilági lényekkel építteti a rege, még akkor, midőn a földfelületét víz borítá. Látok fennebb Kadicsa váránál az e két várt egybekötő hagyományt; lássuk most a regét, mely a Firtost a rokon eredetű Tartod várával fűzi egybe.

Csala tornya

Csala tornya Legendája

Az Almási barlang átellenében van egy karcsú, magas szikla, olyan, mint egy torony: Csala tornya a neve. Ez a Csala, kiről a sziklát elnevezték, híres vitéz volt a tatárjárás idejében. De hiába, sokan voltak a tatárok, a maroknyi székelység nem tudott sokáig ellenállani, s mint rendesen nagy veszedelmek idején, behúzódtak az Almási barlangba.

Maria legenda

Csíksomlyói Mária kegyszobor legendája

Székelyföld számos legendával és mondával büszkélkedik. Olvastunk már legendákat Tündérekről, Királyfikról, Varázslatokról. Ezúttal egy olyan szobrot választottam, melyet minden igaz magyar-ember ismer,  és imádkozott hozzá. Temérdek legenda fűződik a Csíksomlyói Mária kegyszoborhoz, sok csoda történt vele a századok folyamán és sok ima meghallgatásra talált. Többször olyan fényben ragyogott a szobor, hogy világossága betöltötte a templomot. Nagy katasztrófák […]

Gyilkos to legendaja

Gyilkos tó legendája

Élt valamikor Gyergyó környékén egy csodaszép lány, Fazekas Eszter. Haja kökényfekete volt, szeme szürkészöld, alakja, mint a szélben hajladozó büszke jegenye. Egy napsütéses júliusi délelőtt Eszter elment a szentmiklósi vásárba. Ott találkozott egy olyan daliás legénnyel, aki két karjának szorításával kipréselte a medvéből a szuszt, és aki a legszívhezszólóbban furulyázott az egész környéken, de tudott […]

Maros es Olt legendaja

Maros és Olt legendája

Csík megyében, Balánbánya fölött, magas sziklás hegy mered az ég felé: Tarkő ennek a neve. Egy Tarkő nevű tündérasszonyról kapta a nevét ez a hegy, mert ennek a tetején volt egy aranypalota, abban lakott a szépséges szép Tarkő nevű tündér. Gyönyörű két lánya volt ennek a Tarkőnek: Maros a neve az egyiknek, Olt a neve […]

Szent Anna to legendaja

A Szent Anna tó legendája

Fenyves erdők koszorúzta hegyek tövében pihen a Szent Anna tava. Ennek a tónak a helyén réges-régen magas hegy meredt az égnek, s a hegy tetején vár büszkélkedett, ahonnét látni lehetett a csíki meg a háromszéki falvakat. Szemben ezzel a várral egy másik vár kevélykedett, a fojtó ként lehelő Büdös-barlang fölött, de ennek a várnak ma […]

dracula

Drakula legendája

Erdélyi  utazásaink alatt számos legendával találkozhatunk. Ezekből elsőként Drakula legendáját osztom meg veletek, mivel nincs olyan ember, gyermek,  a földön aki ne hallott volna már róla, vagy nem látott volna Drakuláról szóló filmet. Erdélyben már egyfalyta kultusz alakult ki Drakula képe körül. A leírásban röviden két fontos megállót mutatok be röviden, melyekről malyd bővebben lehet […]

Kérjük, ellenőrizze az adatait

Ki kell töltenie a biztonsági kódot hogy befejezhesse a foglalást:

Sikeres foglalás

A foglalás másolatát elküldtük önnek és az erdélyiutakon.com csapatának.