Firtos legendája

Firtos legendaja

Firtosról is, mint ős váraink nagy részéről, szintén semmi történeti adatunk, építési kora a mythos regevilágába vesz el. Tündérekkel, túlvilági lényekkel építteti a rege, még akkor, midőn a földfelületét víz borítá. Látok fennebb Kadicsa váránál az e két várt egybekötő hagyományt; lássuk most a regét, mely a Firtost a rokon eredetű Tartod várával fűzi egybe.

Firtos a jó tündérek királynéja volt, de a miként néha egy törzsről jó és savanyú gyümölcsét termő ág nőhet; a mint ugyan azon virág kelyhe mézet és mérget is rejt; a mint e földi életben a jó a rosszal keverve jön elő: úgy a szelíd, a csak jót művelő Firtosnak is volt egy testvére, Tartod, kinek szívébe a rossz iránti hajlam fészkelte meg magát, s ki a rosszat művelő tündérek úrnőjévé választatott. A rossz és jó mindig küzdelem és versenyben van egymással; ily ellentétben élt a két tündér testvér is.

A teremtés zűrje kezdett rendeződni, a mindenség egyensúlya helyreállani, a vizek utat nyitva magoknak, lefolytak; a föld felületén új pezsgő élet keletkezett. Firtos, a jó szellem, örömmel repdesett a felfedett új világ felett; örömkönnyeket hullatott a fejődő emberiség zavartalan boldogságán, a teremtés milliárdjainak vidor mozgásán. Ez örömkönnyek lehullva gyöngyökké váltak, s végre tündér seregétől követve, leszállott e hegytetőre, s azt úgy megkedvelte, hogy elhatározá ottan magának várat építeni. Elkezdették az összehívott jó tündérek urnőjök szép várát; de rossz nővére Tartod épen arra járván, irigység keletkezett álnok szívében a jók műveletén, s ki mondja, hogy ő következő éjfélig nemcsak szebb várat épít magának, hanem még ideje lesz Firtos várának sark kövét saját várába elszállítani. Fogadtak.

Firtos vára éjfél előtt már kész volt, bástya tetőin örömtüzek lobogtak, de im sötét szellemek csapnak le, Tartod élükön, ki guny-mosolylyal érkezik; – egy percz alatt ki volt feszitve a várszögletkövéül oda helyezett nagy szikla-darab, másik perczben átfúrva és vasrúdra tüzve röpitik a rosz szellemek Tartod vára felé; de a végzetes éjfél is elérkezett, mire Korondon a kakasok éjfélre megszolván, a vasrud ketté szakadtával a kő leesett, s most is ott hever a Korond vize völgyében; látszik rajta a rosz tündérek által furt lyuk, miről azt a nép ma is Likas kőnek hivja.

Midőn a kő legördült, azon perczben, a fogadást vesztett Tartodnak vára is össze omlott; ő magának pedig istennek büntetéséből el kelle költőznie a győztes Firtod birodalmábó.

Orbán Balázs

A legendáról a nagy méretű képet az Erdélyi utakon Facebook oldalán találhatod meg.     http://www.facebook.com/ErdelyiUtakon

Hozzászólások

hozzászólás

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Firtos legendája”

  1. kamilla szerint:

    Köszönöm szépen a szöveget, sokat segített a háziban!

Szólj hozzá

Kérjük, ellenőrizze az adatait

Ki kell töltenie a biztonsági kódot hogy befejezhesse a foglalást:

Sikeres foglalás

A foglalás másolatát elküldtük önnek és az erdélyiutakon.com csapatának.